Media

Job: Secretaresse RvT

Voor één van onze cliënten zoeken we mee naar een secretaresse Raad van toezicht.

 • Voorbereiden van de vergadering samen met de voorzitter
 • De voorzitter stelt in samenspraak met de secretaris de agenda op.
 • Zorgen voor de juiste informatie en documentatie voor de vergadering
 • Bij een agendapunt dat onderliggende stukken vereist, zorgt de secretaris dat hiervoor de juiste documenten worden aangeleverd.
 • Versturen van uitnodigingen
 • Voor een vergadering stuurt de secretaris de agenda met bijbehorende stukken aan de deelnemers. En ook als er naast het bestuur of RvT mensen worden uitgenodigd, is de secretaris degene die dat regelt.
 • Het maken van een verslag of notulen van de vergadering
 • Het verspreiden van de notulen of het verslag
  In een meest ideale situatie worden de notulen of het verslag zo snel mogelijk na de vergadering al verzonden.
 • Het in de gaten houden, veelal mede namens de voorzitter, van zaken die spelen en de opvolging van actiepunten
 • Het schrijven van brieven en andere stukken namens (of voor) de organisatie
 • Coördinatie van emailverkeer
 • Minimaal 2, maximaal 4 dagen per maand.

Interesse? Mail je CV en motivatiebrief naar john.lommers@canday.com

Show More

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button