Final Ones

PERSBERICHT 

Amsterdam, 1 april 2021 

Final Ones speelt in op fundamenteel veranderende behoeften adverteerders 

Nieuw bureau rekent af met torenhoge uurtarieven 

Campagnebureau Today is Canday, richt een tweede bureau op: Final Ones. Het nieuwe bureau richt zich op de ondernemende middelgrote adverteerder die op zoek is naar een bureau met een resultaatgericht honoreringsmodel. Final Ones is transparant, realistisch, resultaat gedreven en biedt, vanuit de 360⁰-strategie, alle disciplines aan: strategie, concept, creatie, realisatie en productie, mediastrategie, mediaplanning en campagnemanagement. 

Mee-ondernemen 

Het nieuwe bureau onderscheidt zich ten opzichte van andere bureaus door voor alle werkzaamheden één vast laag uurtarief te berekenen, een vaste lage mediahandlingfee te hanteren én door mee te ondernemen met de opdrachtgever. Bij behaalde successen deelt het bureau daarin mee of bij onverhoopt tegenvallende resultaten neemt het bureau ook een deel van de pijn.  

Lange termijn relaties 

Het bureau is een antwoord op de fundamenteel veranderende behoeften van adverteerders. Torenhoge uurtarieven, met name voor creatie, zorgen al langere tijd voor onbegrip, evenals de huiver van veel bureaus om afgerekend te willen worden op behaalde resultaten. Daarnaast hebben veel adverteerders in toenemende mate moeite om de overall regie te houden. Ze hebben of zeer specialistische marketingkennis in huis die vaak stand alone acteert, of hebben te maken met een pool ZZP’ers die voortdurend moet worden opgelijnd. Daarbij komt dat door snel veranderende markten én onder druk van de Coronacrisis adverteerders steeds meer campagnematig willen werken. “En juist dan is een vaste relatie met een bureau dat campagnematig werkt, denkt én op resultaat afrekent onontbeerlijk,” stelt Natascha van den Ende, Managing Director & Partner, “anders ga je als opdrachtgever per campagne van pitch naar pitch, tijdrovend en kostbaar voor zowel bureau als opdrachtgever, en kom je als bureau nooit in de rol van bondgenoot, een rol die noodzakelijk is om excellente creativiteit en naadloos campagnemanagement te kunnen bieden. Want dat is voor elke opdrachtgever maatwerk en dat vraagt om diepgaand inzicht in de essentie van het bedrijf, het businessmodel, de diensten en de producten. Dat bereik je alleen als je een lange termijn relatie aangaat.” 

Geen deelname aan pitches 

Final Ones opereert vanuit wederzijds ondernemerschap. Omdat de markt klaar is voor een nieuw businessmodel én omdat er in de post-Covid-tijd behoefte is aan een bureau dat snel resultaten kan boeken en daar ook de verantwoordelijkheid voor neemt. “Om snel voor een opdrachtgever aan het werk te kunnen gaan, slaan we daarom het pitch-model over”, zegt Natascha van den Ende, “Na een eerste kennismaking beleggen we een ‘chemistry’-sessie. Alle verantwoordelijken bij de opdrachtgever en het bureau gaan dan diepgaand op de campagne uitdaging in. Is er een ‘klik’ dan kunnen we direct van start, en zo niet, dan hebben de potentiële opdrachtgever en het bureau een middag waardevol kennis en inzichten gedeeld.  

__________________________________________________________________________ 

Noot voor de redactie 

Neem voor meer informatie over Final Ones contact op met:  

Final Ones  

Natascha van den Ende, Managing Director & Partner 

Tel.: 06 22 48 69 15 
E-mail: natascha.vandenende@finalones.com  
Weesperplein 4B, 1018 XA Amsterdam  
 

Of  

Evident P.R. bv 
Coen Staal, directeur 
Tel.: 033–4558778 
E-mail: coen@evidentpr.nl 
Website: www.publicrelations.nl 

Back to top button